Selecteer een pagina

Maatwerk kenmerkt onze dienstverlening

Maatwerk is het uitgangspunt van de dienstverlening van Huizinga training&advies. Maatwerk gekenmerkt door de ‘totaal-pakket’-gedachte. Het betekent dat wij u na een uitgebreide intake, dát advies geven wat u nodig heeft. En dat kan variëren van een opleidingstraject (voor volledige OR’en, dagelijkse besturen, commissies en individuele OR-leden) tot en met het leveren van een ambtelijk secretaris.

Bij maatwerk gaat het naast de inhoud (wat), ook over de werkwijze, de gehanteerde methodiek (hoe), het tijdstip waarop en de tijdsduur van de dienstverlening. Snelheid en degelijkheid staan daarbij bij ons voorop.

Wanneer u zich als ondernemingsraad bezint over uw veranderende positie, rol en taken, dan is Huizinga training&advies de gesprekspartner die niet mag ontbreken. Met ons kunt u van gedachten wisselen over wat de veranderingen inhouden. Wij helpen u zicht te krijgen op de gevolgen voor de organisatie van het OR-werk en het functioneren van de OR.

Hieronder vindt u een overzicht van de diensten die wij vanuit het maatwerk-model aanbieden.

Onze servicenormen

 1. U ontvangt binnen 5 werkdagen antwoord op uw brief. Of u krijgt binnen deze termijn bericht dat in uw specifieke situatie een andere termijn geldt.
 2. Uw telefoontje wordt binnen 1 werkdag beantwoord.
 3. U ontvangt binnen 2 werkdagen antwoord op uw e-mail.
 4. Wij ondernemen binnen 2 werkdagen actie op al uw verzoeken aan ons.

1. Opleiding en training

Wij verzorgen praktijkgerichte opleidingen op het terrein van:
 

Wet- en regelgeving

 • Wet op de ondernemingsraden
 • Arbeidsomstandighedenwetgeving
 • Arbeidstijdenwet
 • Arbeidsvoorwaarden

Organisatie- en bedrijfskunde

 • Organisatie-ontwikkelingstrajecten
 • Communicatie

Sociaal beleid

 • Leeftijdsbewust personeelsbeleid
 • Employability
 • Arbeidsomstandigheden
 • Ziekte en arbeidsongeschiktheid

2. Advisering

Op de agenda van de ondernemingsraad staat een grote hoeveelheid aan onderwerpen, variërend van de behandeling van een adviesaanvraag over een reorganisatie tot en met een initiatiefvoorstel inzake leeftijdsgerelateerd personeelsbeleid.

Om dit alles zorgvuldig en resultaatgericht te kunnen afhandelen is zo nu en dan externe ondersteuning onmisbaar. Huizinga training&advies levert die ondersteuning onder andere door de ondernemingsraad van advies te voorzien.

Zo kan Huizinga training&advies u bijvoorbeeld adviseren wanneer er een arbodienst gekozen moet worden. Ook bij contractbeoordeling van diezelfde arbodienst adviseert Huizinga training&advies. Bij advies- en instemmingsaanvragen adviseert Huizinga training&advies u als ondernemingsraad.

Maar ook wanneer de ondernemingsraad van plan is een initiatiefvoorstel te formuleren met betrekking tot verbetering van de communicatie in de organisatie.

3. Begeleiding en coaching

Soms bestaat de behoefte aan een stukje (tijdelijke) begeleiding en coaching met betrekking tot uw functioneren als individueel OR-lid, dagelijks bestuur of als groep. Bij ons kunt u terecht voor korte en lang lopende begeleidings- en coachingstrajecten.

4. Ambtelijk secretariaat

Heeft u geen tijd voor secretariële werkzaamheden, het op- en uitzoeken van informatie of het leggen van contact met een andere OR of een deskundige? Wij nemen u dit werk uit handen!

5. Bemiddeling

Waar mensen met elkaar samenwerken en overleggen ontstaan soms misverstanden, die leiden tot situaties waarin men niet meer met elkaar kan of wenst samen te werken en te overleggen. Partijen zijn zo zeer betrokken, dat hulp ‘van buiten’ nodig is om de zaak weer los te trekken. Wij nemen die taak graag op ons.

Onze opdrachtgevers

Hieronder een bloemlezing van de vele ondernemingsraden van bedrijven die in de afgelopen periode hebben gebruikgemaakt van de diensten van Huizinga Training&Advies.